Registrácia do kurzov v sezóne 23/24 otovrená už len do 30.4.2024        Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácia do kurzov v sezóne 23/24 otovrená už len do 30.4.2024        Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×

Žiadosť o vrátenie poplatku za kurz

V prípade schválenia bude poplatok za kurz, na základe platných storno poplatkovvrátený späť na účet, z ktorého bol poplatok uhradený.

Vyplňte prosím všetky položky vrátane dôvodu.
STORNO PODMIENKY - Gymnathlon Baby, Junior a SportMix

Zrušiť účasť v kurze a vytvoriť žiadosť o vrátenie poplatku je možné tu: GARANCIA

V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka platia nasledovné storno poplatky:

• Zrušenie účasti do 5 dní po 2. tréningu: bezplatne
• Zrušenie účasti do 48 hodín po 3. tréningu: 30€
• Zrušenie účasti do 48 hodín po 4. tréningu: 40€
• Zrušenie účasti do 48 hodín po 5. tréningu: 50€
• Zrušenie účasti do 48 hodín po 6. tréningu: 60€
• Zrušenie účasti do 48 hodín po 7. tréningu: 70€
• Zrušenie účasti po 48 hodinách po 7. tréningu: 100% z ceny kurzu

Neberie sa do úvahy, či sa účastník skutočne zúčastnil tréningovej jednotky – rozhodujúci je počet už zrealizovaných tréningových jednotiek.

Ak sa účastník prihlási do už prebiehajúceho kurzu, za prvú tréningovú jednotku sa počíta prvá tréningová jednotka, ktorá sa uskutoční po registrácii.

Storno podmienky platné od 1.1.2023

×