Skip to main content

Budujeme
lásku k športu

Športový program pre deti 2,5–11 rokov

Všestranný pohybový rozvoj
namiesto okamžitého výberu športu

Maximálna hravosť a zážitok
namiesto tlaku na výkon a výsledok

Zdravý fyzický vývoj
namiesto jednostrannej záťaže

Prečo Gymnathlon funguje

 • Priateľská a tímová atmosféra podporujúca nadšenie detí
 • Tréningy založené na hernom princípe vrátane motivačných prvkov
 • Metodika od odborníkov a prepracované tréningové plány
 • Malé počty detí vedené 2 zohratými trénermi
 • Tréneri prechádzajúci náročným systémom výberu a školenia

Baby

2,5–4 roky

Prvé zoznámenie sa s tréningom v sprievode rodičov s cieľom rozvíjať základné pohybové zručnosti a samostatnosť detí.

Junior

4–6 rokov

Všestranný športový program založený na mixe atletiky, gymnastiky, pohybových hier a budovania športovej motivácie.

Sportmix

6–9 rokov

Multišportový program rozvíjajúci všestrannosť, tímového ducha a spoluprácu prostredníctvom výuky základov 6 športov.

Active

8–11 rokov

Kondičný športový program zameraný na tréning fyzických schopností a upevňovanie pravidelných pohybových návykov.

Nájdite kurz vo svojom okolí

Aktuálne máme vypísaných 252 kurzov v 70 mestách.
Registrovať do kurzu sa môžete počas celého roka.

 • 1x
  týždenne

 • 32
  tréningov

 • september
  jún

Vybrať kurz