Skip to main content

Športový kurz pre deti 6–9 rokov

Multisportový kurz rozvíjajúci všestrannosť, tímového ducha a spoluprácu prostredníctvom výuky základov rôznych športov.

Výučba základov 6 športov

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

2 kvalifikovaní tréneri

Herný plán s motivačnými nálepkami

Pokročilý športový kurz určený deťom od 6 do 9 rokov, ktorého cieľom je oboznámiť deti so základmi rôznych športov a tým hlbšie rozvíjať ich všestrannosť.

Pestré a hravé tréningy vedené 2 trénermi sú zamerané postupne na výučbu základov basketbalu, gymnastiky, tenisu, atletiky, volejbalu a parkouru, s dôrazom na rozvoj tímovej spolupráce. Tréningové plány jednotlivých športov boli vytvorené v spolupráci so športovými klubmi, zväzmi a odborníkmi z FTVS Univerzity Karlovej.

Deti zbierajú motivačné nálepky do svojich hracích plánov a kurzom ich sprevádza obľúbený putovný maskot opičiak Max.

Metodika

Gymnathlon je všestranný športový program zabezpečujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti zodpovedajúce ich veku.

Viac