Skip to main content

Športový kurz pre deti 4–6 rokov

Všestranný športový kurz založený na mixe atletiky, gymnastiky, pohybových hier a budovania športovej motivácie.

Rozvoj 12 kľúčových zručností

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

2 kvalifikovaní tréneri

Herný plán s motivačnými nálepkami

Základný športový kurz určený deťom od 4 do 6 rokov, ktorého cieľom je budovať všestrannosť a motiváciu k pohybu.

Zábavné tréningy vedené 2 trénermi sú založené na pestrom mixe atletických cvičení, gymnastických cvičení a pohybových hier, s dôrazom na maximálny zážitok a rozvoj osobnosti. Obsah hodín bol zostavený v spolupráci s odborníkmi FTVS Univerzity Karlovej, aby sa deti naučili 12 kľúčových zručností zodpovedajúcich ich veku.

Svoj pokrok môžu deti sledovať v hracích plánoch, do ktorých zbierajú motivačné nálepky. Celým kurzom ich sprevádza obľúbený putovný maskot opičiak Max.

Metodika

Gymnathlon je všestranný športový program zabezpečujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti zodpovedajúce ich veku.

Viac