Skip to main content

Metodika 
Gymnathlon

Gymnathlon je všestranný športový program zabezpečujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a rozvíjať kľúčové schopnosti a zručnosti zodpovedajúce ich veku. Za týmto účelom je Gymnathlon koncipovaný do 4 na seba nadväzujúcich kurzov.

Baby

2,5–4 roky

 • Prvé zoznámenie sa s tréningom a budovanie samostatnosti
 • Rozvoj 10 základných zručností
 • Pohybové hry a cvičenia s rozmanitými pomôckami

Junior

4–6 rokov

 • Budovanie všestrannosti a športovej motivácie
 • Rozvoj 12 kľúčových zručností
 • Atletické a gymnastické cvičenia, pohybové hry

Sportmix

6–9 rokov

 • Rozvoj všestrannosti a tímovej spolupráce
 • Výučba základov 6 športov
 • Basketbal, gymnastika, tenis, atletika, volejbal, parkour

Active

8–11 rokov

 • Budovanie kondície a pravidelných pohybových návykov
 • Rozvoj 7 fyzických schopností
 • Kruhový tréning, technické cvičenia, pohybové hry

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

Herný plán so samolepkami

Za absolvované hodiny a precvičené schopnosti a zručnosti zbierajú deti samolepky do atraktívnych herných plánov. Tie posilňujú ich motiváciu, keďže ich celým kurzom graficky sprevádzajú. Zároveň slúžia aj rodičom ako prehľad obsahu a priebehu programu.

Obľúbený opičiak Max

Hravému charakteru hodín pomáha prítomnosť ikony Gymnathlonu, opičiaka Maxe, maskota, ktorého deti milujú. Ten podporuje deti nielen pri samotných tréningoch, ale aj mimo nich, keďže každé dieťa má možnosť ho mať vždy na týždeň doma. Rodinné športové zážitky s Maxom potom s ostatnými zdieľajú prostredníctvom Maxovho zápisníčka.

2 tréneri na max. 20 detí

Za účelom kvalitného priebehu tréningu a maximálneho športového zážitku je koncept Gymnathlonu postavený na limitovanej kapacite a 2 tréneroch (v kurzoch Junior, Sportmix a Active), ktorí sa podľa potreby vzájomne dopĺňajú, s deťmi fungujú ako zohraný tím a vždy sa usilujú o to, aby si všetky deti odniesli z každej hodiny len tie najlepšie zážitky.

Rozvoj kľúčových schopností a zručností

Oblasti rozvojaTrénované schopnosti/zručnosti
Fyzické schopnosti a zručnostiLezenie a plazenie 
Chôdza
Kotúľanie a gúľanie
Hry s loptou
Obratnosť
Skákanie
Taktické schopnostiPriestorová orientácia
Technické zručnostiHádzanie
OsobnosťKamarátstvo
Samostatnosť
Oblasti rozvojaTrénované schopnosti/zručnosti
Fyzické schopnosti a zručnostiBeh
Lezenie a kotúľanie
Skoky a výskoky
Kolíska a mištička
Cvičenie s náradím
Rovnováha
Pohybová koordinácia
Preťahovanie
Taktické schopnostiOrientácia pri hre
Technické zručnostiHádzanie a chytanie
Hod loptou
OsobnosťKoncentrácia
ŠportKľúčové fyzické schopnosti pre daný šport
TenisRýchlosť
Sila
Koordinácia
VolejbalVýbušnosť
Rýchlosť
Koordinácia
BasketbalVýbušnosť
Sila
Rýchlosť
AtletikaRýchlosť
Sila
Výbušnosť
GymnastikaSila
Koordinácia
Flexibilita
ParkourSila
Koordinácia
Flexibilita
Oblasti rozvojaTrénované schopnosti/zručnosti
Fyzické schopnosti a zručnostiRychlosť
Výbušnosť
Síla
Vytrvalosť
Koordinácia
Flexibilita
Rovnováha
OsobnostMotivácia
Disciplína
Kooperácia

Garanti metodiky

Metodika Gymnathlon je založená na pestrom mixe cvičení a hier a bola vyvíjaná v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej a odborníkmi zo športových klubov a zväzov.

Skladba cvičení v jednotlivých programoch bola vyberaná jednak s dôrazom na zážitok a zábavu detí, jednak s ohľadom na ich všestranný rozvoj. V závislosti na type programu sa na metodike podieľali nižšie uvedení experti.

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Hlavný garant programu Gymnathlon

Univerzita Karlova 
Katedra športových hier

Autor publikácií o športovej príprave detí

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Garant atletiky

Vedúci Katedry atletiky Univerzity Karlovej

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

Garant gymnastiky

Katedra gymnastiky Univerzity Karlovej

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Garant tenisu

Člen Metodickej komisie Českého tenisového zväzu

Mgr. Michaela Knoblochová

Garant volejbalu

Diplomovaný tréner volejbalu Univerzity Karlovej

Milena Moulisová

Garant basketbalu

Šéftrenérka detí a mládeže Českej basketbalovej federácie

Jan Pospíšil

Garant parkouru

Metodik Českej asociácie parkouru

Mgr. Karel Kupec

Odborný fyzioterapeut