Gymnathlon - hravý športový program
Prihláste sa do kurzu za zníženú cenu!
Zaistite svojim deťom nezabudnuteľné leto na našom kempe! V prípade neuskutočnenia kempu z dôvodu COVID-19 vraciame 100% platby naspäť.

Postup v prípade prerušenia kurzov z dôvodu ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej situácií ohladom ochorenia COVID-19 a jeho dynamickému a často nepredvídateľnému vývoju by sme chceli rodičov uistiť o postupe a zásadách, ktoré budeme ako Gymnathlon v súvislosti s priebehom kurzov uplatňovať. Našim primárnym cieľom je, aby deti mali možnosť športovať a Gymnathlon im mohol v maximálnej možnej miere prinášať radosť z pohybu.

Pokiaľ tieto nariadenia akýmkoľvek spôsobom obmedzia alebo prerušia priebeh kurzov, v Gymnathlone budeme uplatňovať jedno z nasledujúcich riešení, vždy od aktuálnej situácie v závislosti od doby trvania obmedzení alebo prerušení kurzov:

Krátkodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.11.2021):
 • Trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • Začiatok 2. polroku bude ihneď po skončení 1. polroku.
Strednodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 28.02.2022):
 • Kurz Gymnathlon sa presúva do 2. polroku a trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • V prípade zákazu trénovania v interiéri budú kurzy presunuté do exteriéru. Náplň tréningov bude prispôsobená aktuálnemu počasiu a lokalite, aby sme vždy zabezpečili 100% športový zážitok detí.
Dlhodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.04.2022):
 • Kurzy budú pokračovať do konca sezóny (jún 2022).
 • Alikvótna čiastka bude vrátená vo forme:
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek letného tábora Gymnathlon,
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek kurzu v novej sezóne 2022/2023,
  • prevodom na Váš účet.
Za každej situácie budeme rešpektovať a dodržiavať aktuálne nariadenia vlády.


Metodika Gymnathlon

Gymnathlon je všestranný športový program zaisťujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti odpovedajúce ich veku. Za týmto účelom je Gymnathlon rozdelený do 3 na seba nadväzujúcich programov.


2,5–4 roky

 • Prvé zoznámenie s pohybom
 • 10 základných zručnosti
 • Budovanie samostatnosti

4-6 rokov

 • Rozvoj všestrannosti
 • Atletické a gymnastické cvičenia, pohybové hry
 • Budovanie športovej motivácie

6-9 rokov

 • Výučba základov 6 športov
 • Analýza športových predpokladov SportAnalytikTM
 • Rozvoj tímového ducha a spolupráce

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

Herný plán pre každé dieťa

S motivačnými samolepkami

Za absolvované hodiny a precvičené zručnosti zbierajú deti samolepky do atraktívnych herných plánov. Tie posilňujú ich motiváciu, nakoľko ich celým kurzom graficky sprevádzajú. Zároveň slúži aj pre rodičov ako sprievodca náplňou a priebehom kurzu.

Opička Max

Maskot, ktorého deti milujú

Hravému rázu hodín pomáha prítomnosť ikony Gymnathlonu opička Max. Ten podporuje deti nie len počas samotných tréningov, ale aj mimo nich, nakoľko každé dieťa má možnosť ho mať vždy na týždeň doma. Rodinné športové zážitky s Maxom potom s ostatnými zdieľa prostredníctvom Maxovho zrkadielka.

2 tréneri a max. 20 detí na tréningu

V kurzoch Junior a SportMix

Za účelom kvalitného priebehu tréningu a maximálneho športového zážitku je koncept Gymnathlonu postavený na obmedzenej kapacite kurzu a 2 tréneroch, ktorý sa podľa potreby navzájom doplňujú, s deťmi fungujú ako zohraný tím a vždy sa snažia o to, aby si všetky deti odniesli z každej hodiny len tie najlepšie zážitky.

Rozvoj kľúčových zručnosti

Oblasť rozvoja Kľúčové zručnosti
Fyzické zručnosti Lozenie a plazenie
Chôdza
Kotúľanie a gúľanie
Hry s loptou
Obratnosť
Skákanie
Taktické zručnosti Priestorová orientácia
Technické zručnosti Hádzanie
Osobnosť Kamarátstvo
Samostatnosť
Oblasť rozvoja Kľúčové zručnosti
Fyzické zručnosti Beh
Lozenie a kotúľanie
Skoky a výskoky
Kolíska a mištička
Cvičenie s náradím
Rovnováha
Pohybová koordinácia
Preťahovanie
Taktické zručnosti Orientácia pri hre
Technické zručnosti Hádzanie a chytanie
Hod loptičkou
Osobnosť Koncentrácia
Šport Garant Rozvíjanie schopností a zručností
Tenis Rychlost Technické
zručnosti
Taktické
zručnosti
Sila
Koordinácia
Volejbal Výbušnosť Technické
zručnosti
Taktické
zručnosti
Rýchlosť
Koordinácia
Basketbal Výbušnosť Technické
zručnosti
Taktické
zručnosti
Sila
Rýchlosť
Atletika Rýchlosť Technické
zručnosti
Sila
Výbušnosť
Gymnastika Koordinácia
Sila
Flexibilita
Parkour Koordinace
Síla
Flexibilita

Systém školenia trénerov Gymnathlon

Prihlásenie každého dieťaťa na Gymnathlon vnímame ako veľkú príležitosť a záväzok, ako ho vďaka nášmu kurzu namotivovať k športu. Pevne veríme nášmu konceptu a sme si preto vedomí, že jeho najdôležitejším článkom sú naši tréneri, pretože len vďaka ním môže mať tréning ten správny priebeh prinášajúci deťom maximum športového nadšenia.


Preto našich trénerov zodpovedne vyberáme a priebežne školíme. Každý tréner je povinný zúčastniť sa vstupného školenia a následných nadväzujúcich školení, kde si zvyšuje svoju kvalifikáciu. Obsahom školení je predstavenie a správne pochopenie filozofie Gymnathlon, praktický tréning jednotlivých aspektov a oblastí tréningovej metodiky.


Trénerská licencia D

(vstupné školenie)

Trénerská licencia C

(Baby, Junior, SportMix)

Trénerská licencia B

(v spolupráci s FTVS UK Praha)


Garantom školení a vzdelávania trénerov Gymnathlonu je Doc. PaeDr. Tomáš Perič, Ph.D. (viď. nižšie).

Garanti

Metodika Gymnathlonu je založená na pestrom mixe cvičení a hier. Bola vyvíjaná v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej Univerzity v Prahe a s odborníkmi zo športových klubov a zväzov. Skladba cvičení bola vyberaná, jednak s dôrazom na zážitok a zábavu detí a jednak s ohľadom na ich všestranný rozvoj. V závislosti na type programu sa na metodike podieľali nižšie uvedení experti.


Doc. PaeDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Hlavný garant programu Gymnathlon
Vedúci Katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky TV a športu FTVS UK Praha


Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Vedúci Katedry športových hier FTVS UK Praha

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Vedúci Katedry atletiky FTVS UK Praha

Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Fakulta pedagogická ZČU, trénerka športovej gymnastiky

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

Katedra gymnastiky FTVS UK Praha

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Vedúci tréner Tenisové školy I.ČLTK Praha a člen Metodické komisie ČTS a PTS

Mgr. Michaela Knoblochová

Diplomovaný tréner volejbalu FTVS UK Praha

Milena Moulisová

Šéftrénerka detí a mládeže, Česká basketbalová federácia

Jan Pospíšil

Metodik ČAP a ČOS, tréner parkúru

Mgr. Karel Kupec

Odborný fyzioterapeut


Máte otázku?
KONTAKTUJTE NÁS

Michal Bojnanský

Manažér projektu

michal@gymnathlon.sk

Pavol Gregora

Manažér projektu

pavol@gymnathlon.sk


info@gymnathlon.sk

+421 911 863 996

(pondelok-piatok, 9:00-15:00)

"Naším veľkým prianím je, aby si deti šport a pohyb zamilovali. K tomu im chceme pomôcť tým, že im ho predstavíme ako zábavu a hravú aktivitu a nie ako náročný dril. Chceme, aby bol každý gymnathlon tréning silným emočným zážitkom, kde deti zabudnú na okolitý svet. Chceme, aby odchádzali a znovu prichádzali nadšené a šťastné. Chceme, aby Gymnathlon bol jedným z prvých krôčkov na ceste k celoživotnej láske k športu."

Zakladatelia
Jan Březina a Martin Jahoda
Športu zdar!

Korešpondenčná adresa

Šport pre novú generáciu, o. z.

Jamnického 12, 841 05 Bratislava
IČO: 52581306Ďakujeme partnerom za spoluprácu

Podmienky športového programu Gymnathlon| Informácie ku spracovaniu osobných údajov