Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×

Metodika Gymnathlon

Gymnathlon je všestranný športový program zaisťujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti zodpovedajúce ich veku. Za týmto účelom je Gymnathlon rozdelený do 3 na seba nadväzujúcich programov.


2,5–4 roky

  • Prvé zoznámenie sa s organizovaným pohybom
  • Rozvoj 10 základných pohybových zručností
  • Budovanie pozitívnych emócií a samostatnosti

4-6 rokov

  • Budovanie všestrannosti a športovej motivácie
  • Rozvoj 12 kľúčových pohybových zručností
  • Atletické a gymnastické cvičenia, pohybové hry

6-9 rokov

  • Rozvoj všestrannosti a tímovej spolupráce
  • Výuka základov 6 obľúbených športov
  • Basketbal, gymnastika, tenis, atletika, volejbal, parkour

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

Herný plán pre každé dieťa

S motivačnými samolepkami

Za absolvované hodiny a precvičené zručnosti zbierajú deti samolepky do atraktívnych herných plánov. Tie posilňujú ich motiváciu, nakoľko ich celým kurzom graficky sprevádzajú. Zároveň však slúžia aj pre rodičov ako sprievodca náplňou a priebehom kurzu.

Opičiak Max

Maskot, ktorého deti milujú

Hravému rázu hodín pomáha prítomnosť ikony Gymnathlon-u, opičiak Max. Ten podporuje deti nielen počas samotných tréningov, ale aj mimo nich, nakoľko každé dieťa má možnosť ho mať vždy na týždeň u seba doma. Rodinné športové zážitky s Maxom potom s ostatnými zdieľa prostredníctvom Maxovho denníčka.

2 tréneri a max. 20 detí na tréningu

V kurzoch Junior a SportMix

Za účelom kvalitného priebehu tréningu a maximálneho športového zážitku je koncept Gymnathlon-u založený na limitovanej kapacite kurzu a 2 tréneroch, ktorí sa podľa potreby navzájom dopĺňajú, s deťmi fungujú ako zohraný tím a vždy sa snažia o to, aby si všetky deti odniesli z každej hodiny len tie najlepšie zážitky.

Rozvoj kľúčových zručnosti

Oblasť rozvoja Kľúčové zručnosti
Fyzické schopnosti Lozenie a plazenie
Chôdza
Kotúľanie a gúľanie
Hry s loptou
Obratnosť
Skákanie
Taktické schopnosti Priestorová orientácia
Technické zručnosti Hádzanie
Osobnosť Kamarátstvo
Samostatnosť
Oblasť rozvoja Kľúčové zručnosti
Fyzické schopnosti Beh
Lozenie a kotúľanie
Skoky a výskoky
Kolíska a mištička
Cvičenie s náradím
Rovnováha
Pohybová koordinácia
Preťahovanie
Taktické schopnosti Orientácia pri hre
Technické zručnosti Hádzanie a chytanie
Hod loptičkou
Osobnosť Koncentrácia
Šport Garant Kľúčové fyzické schopnosti
Tenis Rýchlosť
Sila
Koordinácia
Volejbal Výbušnosť
Rýchlosť
Koordinácia
Basketbal Výbušnosť
Sila
Rýchlosť
Atletika Rýchlosť
Sila
Výbušnosť
Gymnastika Sila
Koordinácia
Flexibilita
Parkour Sila
Koordinácia
Flexibilita
Oblasť rozvoja Kľúčové zručnosti
Fyzické schopnosti Rýchlosť
Hbitost
Výbušnosť
Sila
Rychlost reakce
Vytrvalost
Koordinácia
Flexibilita
Rovnováha
Osobnosť Motivace
Disciplína
Kooperace

Systém školenia trénerov Gymnathlon

Prihlásenie každého dieťaťa na Gymnathlon vnímame ako veľkú príležitosť a záväzok zároveň, ako ho vďaka nášmu kurzu motivovať k športu. Pevne veríme nášmu konceptu a sme si preto vedomí, že jeho najdôležitejším článkom sú naši tréneri, pretože len vďaka nim môže mať tréning ten správny priebeh prinášajúci deťom maximum športového nadšenia.


Preto našich trénerov zodpovedne vyberáme a priebežne školíme. Každý tréner je povinný zúčastniť sa vstupného školenia a následných nadväzujúcich školení, kde si zvyšuje svoju kvalifikáciu. Obsahom školení je predstavenie a správne pochopenie filozofii Gymnathlon, praktický tréning jednotlivých aspektov a oblastí tréningovej metodiky.


Garantom školení a vzdelávania trénerov Gymnathlon-u je Doc. PaeDr. Tomáš Perič, Ph.D. (viď nižšie).

Garanti

Metodika Gymnathlon-u je založená na pestrom mixe cvičení a hier a bola vyvinutá v spolupráci s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej Univerzity a odborníkmi zo športových klubov a zväzov. Skladba cvikov v rámci jednotlivých programov bola vybraná jednak s dôrazom na zážitok a zábavu detí, jednak s ohľadom na ich všestranný rozvoj. V závislosti od typu programu sa na metodike podieľali nižšie uvedení odborníci.


Doc. PaeDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Hlavný garant programu Gymnathlon
Vedúci Katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky TV a športu FTVS UK Praha


Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Vedúci Katedry športových hier FTVS UK Praha

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Vedúci Katedry atletiky FTVS UK Praha

Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Fakulta pedagogická ZČU, trénerka športovej gymnastiky

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

Katedra gymnastiky FTVS UK Praha

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Vedúci tréner Tenisové školy I.ČLTK Praha a člen Metodické komisie ČTS a PTS

Mgr. Michaela Knoblochová

Diplomovaný tréner volejbalu FTVS UK Praha

Milena Moulisová

Šéftrénerka detí a mládeže, Česká basketbalová federácia

Jan Pospíšil

Metodik ČAP a ČOS, tréner parkúru

Mgr. Karel Kupec

Odborný fyzioterapeut


Máte otázku?
KONTAKTUJTE NÁS

info@gymnathlon.sk

+421 911 863 996

(pondelok-piatok, 9:00-15:00)


Jozef Lehocký

Regionálny manažér
Slovensko

jozef.lehocky@gymnathlon.sk

Silvia Sandtnerová

Regionálna manažérka
Bratislavský kraj

silvia.sandtnerova@gymnathlon.sk

Patrik Gregora

Šéftréner
Slovensko

patrik.gregora@gymnathlon.sk


Lukáš Piatra

Marketingový špecialista
Projekty a spolupráce

lukas.piatra@gymnathlon.sk

Katarína Gregora

Zákaznícky servis

info@gymnathlon.sk


"Našim veľkým prianím je, aby si deti šport a pohyb zamilovali. K tomu im chceme pomôcť tým, že im ho predstavíme ako zábavu a hravú aktivitu, nie ako náročný dril. Chceme, aby bol každý Gymnathlon tréning silným emočným zážitkom, kedy deti zabudnú na okolitý svet. Prajeme si, aby odchádzali a znovu prichádzali nadšené a šťastné. Urobíme všetko pre to, aby bol Gymnathlon jedným z prvých krôčikov na ceste k celoživotnej láske k športu."

Zakladatelia
Jan Březina a Martin Jahoda
Športu zdar!

Korešpondenčná adresa

Gymnathlon Slovensko

Račianska 24D, 831 02 Bratislava
IČO: 54405181Ďakujeme partnerom za spoluprácu