Skip to main content

Športová analýza pre deti 5-16 rokov

Športová akcia pomáhajúca deťom objaviť ich silné stránky a prirodzený pohybový talent.

9 jednoduchých a hravých disciplín

3 hodiny zábavneho športovania

Analýza SportAnalytikTM

Odporúčania vhodných športov

Poldenná športová akcia určená deťom od 5 do 16 rokov, ktorá prostredníctvom jednoduchých testov rozpozná ich športové predpoklady a odporučí im ten pravý šport.

Hlavným pilierom športového programu je 9 zábavných disciplín zisťujúcich somatotyp, fyzické dispozície (rýchlosť, výbušnosť, sila, vytrvalosť, koordinácia, rovnováha, flexibilita) a taktické schopnosti detí. Následná analýza nameraných výkonov odhalí ich silné stránky a na ich základe zostaví na mieru odporúčania vhodných športov. Deti si okrem testovania užijú zábavné pohybové hry, to všetko pod dohľadom skúsených trénerov.

Analýzu je vhodné absolvovať po účasti vo všestranných kurzoch Gymnathlon ako prirodzené pokračovanie ďalšieho športového smerovania. 

Metodika

Testovanie a následná analýza sa vykonávajú na základe metodiky SportAnalytikTM (horný index), ktorá bola vyvinutá v spolupráci s doc. Paedr. Tomášom Peričom, Ph.D. z Univerzity Karlovej a overená už na 500 000 deťoch v 20 krajinách sveta. Jej cieľom nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale priniesť každému dieťaťu radosť z objaveného nadania a namotivovať ho k športu.

Po absolvovaní športového dňa dostane každé dieťa dva reporty - Talent Report a Šport Report.

Správa o talente

Tento report vám prezradí, ktoré z testovaných schopností sú silnou stránkou vášho dieťaťa, a to vďaka porovnaniu s tisíckami rovesníkov rovnakého pohlavia a veku. Dozviete sa takisto, akému pohybovému typu je vaše dieťa najbližšie.

Správa o športe

Tento report obsahuje odporúčania piatich bežných a troch alternatívnych športov, ktoré sú pre vaše dieťa najvhodnejšie (zoradených podľa vhodnosti). Nájdete tu tiež hodnotenie dvoch vami preferovaných športov.