Skip to main content

Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!

Športový kemp pre deti 4–8 rokov

5-dňový letný denný kemp s vonkajším aj vnútorným programom zameraným na komplexný športový rozvoj

Tréning 10 zručností a tímové hry

Maximálny športový zážitok a zábava

4 kvalifikovaní a skúsení tréneri

Herný plán s motivačnými nálepkami

Letný denný kemp určený deťom od 4 do 8 rokov zameraný na komplexný pohybový rozvoj v duchu filozofie Gymnathlon. Bohatá skladba cvičení z atletiky, gymnastiky a pohybových hier koncipovaná tak, aby na prvom mieste bol maximálny športový zážitok detí.

Kemp prebieha počas pracovných dní od 8:00 do 16:30. Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný a poobedný blok venovaný vždy jednej z 10 zručností. Dôraz je kladený na hravosť, zábavu a spoluprácu detí pri tímových súťažiach. Všetky lokality ponúkajú vonkajší aj vnútorný program podľa aktuálneho počasia a trénovaných zručností. V rámci denného harmonogramu je pre deti zabezpečené stravovanie a vyhradený priestor aj na dostatok odpočinku.

Kemp vedú kvalitní a skúsení tréneri Gymnathlonu. Tak ako na našich kurzoch, aj počas kempu sa všetky deti môžu tešiť na hrací plán sprevádzajúci celým kempom a na motivačné nálepky za absolvované zručnosti.

Priebeh Gymnathlon Kempu

Plán týždňa (trénované zručnosti)

Pondelok

skoky

beh

Utorok

rovnováha

hádzanie a chytanie

Streda

gymnastika

koordinácia

Štvrtok

cvičenie s náradím

rýchlosť reakcie

Piatok

orientácia

spolupráca

Priebeh Gymnathlon kempu (pondelok)

8:00-9:00

preberanie detí

9:00-10:00

skokanská príprava - tréning rôznych štýlov skákania

10:00-10:30

desiata, odpočinok

10:30-11:30

tímové hry v skokanských disciplínach

11:30-13:30

obed, odpočinok, zábava

13:30-14:30

bežecká príprava – šprint, slalom, cval – správna technika

14:30-15:00

olovrant, odpočinok

15:00-16:00

tímové hry v bežeckých disciplínach

16:00-16:30

hodnotenie, odovzdanie samolepiek

16:15-16:30

vyzdvihovanie detí