Skip to main content

Športový kurz pre deti 2,5–4 roky

Prvé zoznámenie sa s tréningom v sprievode rodičov s cieľom rozvíjať základné pohybové zručnosti a samostatnosť detí.

Rozvoj 10 základných zručností

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

Kvalifikovaný tréner

Herný plán s motivačnými nálepkami

Spoločné cvičenie rodičov a detí od 2,5 do 4 rokov zamerané na vytváranie pozitívnych emočných zážitkov spojených s prvým organizovaným pohybom.

Pestrá skladba rýchlo sa striedajúcich jednoduchých pohybových hier využíva rozmanité pomôcky pre dosiahnutie maximálneho zážitku. Obsah hodín bol zostavený v spolupráci s odborníkmi FTVS Univerzity Karlovej tak, aby si deti osvojili 10 základných pohybových zručností a postupne budovali svoju samostatnosť.

Na podporu hravosti slúži obľúbený maskot opičiak Max prítomný na každom kurze a hracie plány, do ktorých deti zbierajú motivačné nálepky.

Metodika

Gymnathlon je všestranný športový program zabezpečujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti zodpovedajúce ich veku.

Viac