Skip to main content

Športový kurz pre deti 8–11 rokov

Kondičný športový kurz zameraný na tréning fyzických schopností a upevňovanie pravidelných pohybových návykov.

Rozvoj 7 fyzických schopností

Dôraz na maximálnu hravosť a zážitok

2 kvalifikovaní tréneri

Herný plán s motivačnými nálepkami

Záverečný športový program určený deťom od 8 do 11 rokov, ktorého cieľom je nenúteným a hravým spôsobom udržiavať deti vo forme prostredníctvom zážitkovej kondičnej prípravy a pomáhať im udržiavať pravidelné pohybové návyky. Kurz je vhodný aj ako doplnok k tréningu konkrétnych športov.

Obsahom hodín vedených 2 trénermi sú všestranné pohybové hry, technické cvičenia a príprava 7 fyzických schopností koncipovaná ako zábavný kruhový tréning. Tréningový plán prispôsobený veku a zdatnosti detí bol vytvorený v spolupráci s odborníkmi FTVS Univerzity Karlovej.

Počas kurzu deti zbierajú motivačné nálepky do svojich hracích plánov a môžu sa tešiť aj na obľúbeného maskota opičiaka Maxa.

Metodika

Gymnathlon je všestranný športový program zabezpečujúci komplexný športový rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je prostredníctvom hravých a metodicky premyslených tréningov budovať u detí lásku k pohybu a naučiť ich kľúčové zručnosti zodpovedajúce ich veku.

Viac