Gymnathlon - hravý športový program
Zaistite svojim deťom nezabudnuteľné leto na našom kempe! V prípade neuskutočnenia kempu z dôvodu COVID-19 vraciame 100% platby naspäť.

COVID-19: INFORMÁCIE O PRIEBEHU KURZOV

Vzhladom k aktuálnej situácií ohladom ochorenia Covid-19 a jeho dynamickému a často nepredvídatelnému vývoju by sme chceli rodičov uistiť o postupe a zásadách, ktoré budeme ako Gymnathlon v súvislosti s priebehom kurzov uplatňovať.

  • Našim primárnym cieľom je, aby deti mali možnosť športovať a Gymmathlon im mohol v maximálnej možnej miere prinášať radosť z pohybu.
  • Za každej situácie budeme rešpektovať a dodržiavať aktuálne nariadenia vlády.
  • Pokiaľ tieto nariadenia akýmkoľvek spôsobom obmedzia alebo prerušia priebeh Gymnathlonu, trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE (naposledy aktualizované 23.2.2021):

  • Od apríla 2021 plánujeme spustiť vonkajší program Gymnathlon, viac info už čoskoro.
    100% garancia vrátenia peňazí v prípade, že kurz nebude možné spustiť najneskôr od 19.4.2021
  • Všetky kurzy Gymnathlon su prerušené až do odvolania.

Informácie ku spracovaniu osobných údajov


Správcom osobných údajov je Šport pre novú generáciu, o.z., so sídlom Jamnického 12, 84105, Bratislava, IČO: 52581306, email: info@gymnathlon.sk. Osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia zoznamu členov tohto združenia a na účel nevyhnutnéj komunikácie s účastníkom športového programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupcami a pre dokumentáciu činnosti občianskeho združenia vrátane robení fotografií alebo zvukových alebo obrazových záznamov (videí) zo športového programu, a to po dobu členstva a účasti na programe GYMNATHLON. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo výmazanie v prípade ukončenia členstva, poprípade na obmedzenie spracovania a ďalej právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas, ak je spracovanie založené na jeho súhlase. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Vedenie zoznamu členov občianskeho združenia upravuje Občiansky zákonník a v súlade s ním stanovy občianskeho združenia.