Gymnathlon - hravý športový program
Prihláste sa do kurzu za zníženú cenu!
Zaistite svojim deťom nezabudnuteľné leto na našom kempe! V prípade neuskutočnenia kempu z dôvodu COVID-19 vraciame 100% platby naspäť.

Postup v prípade prerušenia kurzov z dôvodu ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej situácií ohladom ochorenia COVID-19 a jeho dynamickému a často nepredvídateľnému vývoju by sme chceli rodičov uistiť o postupe a zásadách, ktoré budeme ako Gymnathlon v súvislosti s priebehom kurzov uplatňovať. Našim primárnym cieľom je, aby deti mali možnosť športovať a Gymnathlon im mohol v maximálnej možnej miere prinášať radosť z pohybu.

Pokiaľ tieto nariadenia akýmkoľvek spôsobom obmedzia alebo prerušia priebeh kurzov, v Gymnathlone budeme uplatňovať jedno z nasledujúcich riešení, vždy od aktuálnej situácie v závislosti od doby trvania obmedzení alebo prerušení kurzov:

Krátkodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.11.2021):
 • Trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • Začiatok 2. polroku bude ihneď po skončení 1. polroku.
Strednodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 28.02.2022):
 • Kurz Gymnathlon sa presúva do 2. polroku a trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • V prípade zákazu trénovania v interiéri budú kurzy presunuté do exteriéru. Náplň tréningov bude prispôsobená aktuálnemu počasiu a lokalite, aby sme vždy zabezpečili 100% športový zážitok detí.
Dlhodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.04.2022):
 • Kurzy budú pokračovať do konca sezóny (jún 2022).
 • Alikvótna čiastka bude vrátená vo forme:
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek letného tábora Gymnathlon,
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek kurzu v novej sezóne 2022/2023,
  • prevodom na Váš účet.
Za každej situácie budeme rešpektovať a dodržiavať aktuálne nariadenia vlády.


4-9 rokov
5 dní
plných zábavy
Komplexná športová príprava

Denný letný tábor pre deti 4-9 rokov

 • celodenný športový program
 • každý deň tréning iných zručností
 • maximálny športový zážitok
 • vonkajší aj vnútorný program
 • pestrý harmonogram dňa

Jedná sa o 5 denný letný tábor pre deti vo veku od 4 do 9 rokov zameraný na všestranný športový rozvoj v duchu filozofie Gymnathlon. Jeho náplň je tvorená mixom atletických cvičení, gymnastických cvičení a pohybových hier koncipovaných tak, aby na prvom mieste bol vždy maximálny emočný zážitok detí.

Kemp prebieha v pracovné dni od 8:30 do 16:30. Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný a poobedný blok venujúci sa vždy jednej z 10 kľúčových pohybových zručností. Dôraz je kladený na hravosť, zábavu, rozvoj tímového ducha a spoluprácu detí. Lokality pre jednotlivé termíny sú vybrané tak, aby ponúkali variantu vonkajšieho aj vnútorného programu podľa aktuálneho počasia. V rámci denného harmonogramu je pre deti zaistené stravovanie (obed, desiata a olovrant) a vyhradený priestor na dostatočný odpočinok.

Kemp vedú kvalitní a skúsení tréneri Gymnathlonu. Každé dieťa sa môže tešiť na herný plán, ktorý ho bude sprevádzať celým kempom a motivačné samolepky za absolvované zručnosti a súťaže, medailu, diplom a tričko Gymnathlon.

5
dní
od pondelka
do piatku
od 8:30
do 16:30
139 €
za týždeň
strava
v cene

Zvoľte si mesto

SDM Domino, Bratislava - Ružinov

5.7. - 9.7.2021

ZŠ Mallého, Skalica

5.7. - 9.7.2021

ZŠ Karloveská, Bratislava - Karlova Ves

12.7. - 16.7.2021

ZŠ Kalinčiakova, Bratislava - Nové Mesto

26.7. - 30.7.2021

MŠ Jeséniova, Bratislava - Nové Mesto

2.8. - 6.8.2021

TJ Lehnice, Lehnice

2.8. - 6.8.2021

TJ Rovinka, Rovinka

9.8. - 13.8.2021

Štadión FK Pohronie, Žiar nad Hronom

9.8. - 13.8.2021
SDM Domino, Bratislava - Ružinov
5.7. - 9.7.2021
ZŠ Mallého, Skalica
5.7. - 9.7.2021
ZŠ Karloveská, Bratislava - Karlova Ves
12.7. - 16.7.2021
ZŠ Kalinčiakova, Bratislava - Nové Mesto
26.7. - 30.7.2021
MŠ Jeséniova, Bratislava - Nové Mesto
2.8. - 6.8.2021
TJ Lehnice, Lehnice
2.8. - 6.8.2021
TJ Rovinka, Rovinka
9.8. - 13.8.2021
Štadión FK Pohronie, Žiar nad Hronom
9.8. - 13.8.2021

Priebeh Kempu Gymnathlon

Plán týždňa
(trénovanie schopností)

PONDELOK
beh
skoky
UTOROK
hádzanie a chytanie
rovnováha
STREDA
koordinácia
gymnastika
ŠTVRTOK
cvičenie s náradím
rýchlosť reakcie
PIATOK
orientácia
spolupráca

Ukážka harmonogramu dňa (pondelok)

8:30 - 9:00
predávanie detí
9:00 - 10:30
skokanská príprava – tréning rôznych štýlov skákania
10:30 - 11:00
desiata, odpočinok
11:00 - 11:30
tímové súťaže v skokanských disciplínach
11:30 - 13:00
obed, odpočinok, zábava
13:00 - 14:30
bežecká príprava – šprint, slalom, cval , správna technika
14:30 - 15:00
desiata, odpočinok
15:00 - 15:30
tímové súťaže v bežeckých disciplínach
15:30 - 16:00
zhodnotenie dňa, predávanie samolepiek
16:00 - 16:30
odovzdávanie detí

Máte otázku?
KONTAKTUJTE NÁS

Michal Bojnanský

Manažér projektu

michal@gymnathlon.sk

Pavol Gregora

Manažér projektu

pavol@gymnathlon.sk


info@gymnathlon.sk

+421 911 863 996

(pondelok-piatok, 9:00-15:00)

"Naším veľkým prianím je, aby si deti šport a pohyb zamilovali. K tomu im chceme pomôcť tým, že im ho predstavíme ako zábavu a hravú aktivitu a nie ako náročný dril. Chceme, aby bol každý gymnathlon tréning silným emočným zážitkom, kde deti zabudnú na okolitý svet. Chceme, aby odchádzali a znovu prichádzali nadšené a šťastné. Chceme, aby Gymnathlon bol jedným z prvých krôčkov na ceste k celoživotnej láske k športu."

Zakladatelia
Jan Březina a Martin Jahoda
Športu zdar!

Korešpondenčná adresa

Šport pre novú generáciu, o. z.

Jamnického 12, 841 05 Bratislava
IČO: 52581306Ďakujeme partnerom za spoluprácu

Podmienky športového programu Gymnathlon| Informácie ku spracovaniu osobných údajov