Kurzy odštartovali!          Stále zostávajú voľné miesta za zníženú cenu
Kurzy odštartovali!          Stále zostávajú voľné miesta za zníženú cenu
×
4-8
rokov
5 dní
športu
a zábavy
Komplexná pohybová príprava

Denný letný tábor pre deti 4-8 rokov

Letný denný kemp pre deti vo veku od 4 do 8 rokov zameraný na komplexný pohybový rozvoj v duchu filozofie Gymnathlon-u. Bohatá skladba cvičení z atletiky, gymnastiky a pohybových hier koncipovaných tak, aby na prvom mieste bol maximálny emočný zážitok detí.

Kemp prebieha počas 5 pracovných dní v čase od 8:00 do 16:30. Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný a poobedný blok venujúci sa vždy jednej z 10 kľúčových pohybových zručností. Dôraz je kladený na hravosť, zábavu a spoluprácu detí počas tímových súťaží. Všetky lokality ponúkajú variantu vonkajšieho aj vnútorného programu podľa aktuálneho počasia a trénovaných zručností. V rámci denného harmonogramu je pre deti zabezpečené stravovanie (desiata, obed a olovrant) a vyhradený priestor na dostatok odpočinku.

Kemp vedú kvalitní a skúsení tréneri Gymnathlon-u. Každé dieťa sa môže tešiť na herný plán, ktorý ho bude sprevádzať celým kempom, motivačné samolepky za absolvované zručnosti a súťaže, medailu, diplom a tričko Gymnathlon.

5
dní
od pondelka
do piatku
od 8:00
do 16:30
139 €
za týždeň
strava
v cene

Zvoľte si mesto

ZŠ Kornela Mahra, Trnava

4.7. - 8.7.2022

ZŠ Vajanského, Skalica

4.7. - 8.7.2022

ZŠ Veľké Úľany, Veľké Úľany

4.7. - 8.7.2022

ZŠ Karloveská, Bratislava - Karlova Ves

posledné 3 voľné miesta
11.7. - 15.7.2022

ZŠ Sídlisko SNP, Galanta

11.7. - 15.7.2022

ZŠ Mlynská, Senec

posledné 4 voľné miesta
11.7. - 15.7.2022

ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Žilina

11.7. - 15.7.2022

ZŠ Kalinčiakova, Bratislava - Nové Mesto

posledné voľné miesto
18.7. - 22.7.2022

ZŠ Šmeralova, Prešov

posledné 3 voľné miesta
18.7. - 22.7.2022

Tréningové centrum KALIMERO, Košice

posledné 2 voľné miesta
25.7. - 29.7.2022

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

1.8. - 5.8.2022

ZŠ Vajanského, Skalica

posledné 3 voľné miesta
1.8. - 5.8.2022

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava

1.8. - 5.8.2022

ZŠ Kornela Mahra, Trnava

posledné 3 voľné miesta
8.8. - 12.8.2022

ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom

8.8. - 12.8.2022

ZŠ Rozmarínová, Komárno

posledné voľné miesto
8.8. - 12.8.2022

ZŠ Komenského, Bernolákovo

8.8. - 12.8.2022

ZŠ Hroncova, Košice

8.8. - 12.8.2022

ZŠ Rovinka, Rovinka

15.8. - 19.8.2022

ZŠ Cádrova, Bratislava

22.8. - 26.8.2022
ZŠ Kornela Mahra
4.7. - 8.7.2022
ZŠ Vajanského
4.7. - 8.7.2022
ZŠ Veľké Úľany
4.7. - 8.7.2022
ZŠ Karloveská
11.7. - 15.7.2022
posledné 3 voľné miesta
ZŠ Sídlisko SNP
11.7. - 15.7.2022
ZŠ Mlynská
11.7. - 15.7.2022
posledné 4 voľné miesta
ZŠ s MŠ sv. Gorazda
11.7. - 15.7.2022
ZŠ Kalinčiakova
18.7. - 22.7.2022
posledné voľné miesto
ZŠ Šmeralova
18.7. - 22.7.2022
posledné 3 voľné miesta
Tréningové centrum KALIMERO
25.7. - 29.7.2022
posledné 2 voľné miesta
ZŠ Mateja Bela
1.8. - 5.8.2022
ZŠ Vajanského
1.8. - 5.8.2022
posledné 3 voľné miesta
Spojená škola sv. Vincenta de Paul
1.8. - 5.8.2022
ZŠ Kornela Mahra
8.8. - 12.8.2022
posledné 3 voľné miesta
ZŠ Jilemnického
8.8. - 12.8.2022
ZŠ Rozmarínová
8.8. - 12.8.2022
posledné voľné miesto
ZŠ Komenského
8.8. - 12.8.2022
ZŠ Hroncova
8.8. - 12.8.2022
ZŠ Rovinka
15.8. - 19.8.2022
ZŠ Cádrova
22.8. - 26.8.2022

Priebeh Kempu Gymnathlon

Plán týždňa
(trénované zručnosti)

PONDELOK
skoky
beh
UTOROK
rovnováha
hádzanie a chytanie
STREDA
gymnastika
koordinácia
ŠTVRTOK
cvičenie s náradím
rýchlosť reakcie
PIATOK
orientácia
spolupráca

Ukážka harmonogramu dňa (pondelok)

8:00 - 9:00
preberanie detí
9:00 - 10:00
skokanská príprava – tréning rôznych štýlov skákania
10:00 - 10:30
olovrant, odpočinok
10:30 - 11:30
tímové súťaže v skokanských disciplínach
11:30 - 13:30
obed, odpočinok, zábava
13:30 - 14:30
bežecká príprava – šprint, slalom, cval – správna technika
14:30 - 15:00
olovrant, odpočinok
15:00 - 16:00
tímové súťaže v bežeckých disciplínach
16:00 - 16:15
zhodnotenie dňa, predávanie samolepiek
16:15 - 16:30
odovzdávanie detí

Máte otázku?
KONTAKTUJTE NÁS

info@gymnathlon.sk

+421 911 863 996

(pondelok-piatok, 9:00-15:00)


Michal Bojnanský

Riadenie & Rozvoj

michal@gymnathlon.sk

Pavol Gregora

Riadenie & Rozvoj

pavol@gymnathlon.sk

Lukáš Piatra

Spolupráce & Projekty

lukas.piatra@gymnathlon.sk

Jozef Lehocký

Personalistika & SportAnalytik

jozef.lehocky@gymnathlon.sk

Róbert Rajt

Marketing & Komunikácia

robo.rajt@gymnathlon.sk

Silvia Sandtnerová

Marketing & Komunikácia

silvia.sandtnerova@gymnathlon.sk

Lukáš Vilkovský

Regionálny manažér - Východ

lukas.vilkovsky@gymnathlon.sk


"Našim veľkým prianím je, aby si deti šport a pohyb zamilovali. K tomu im chceme pomôcť tým, že im ho predstavíme ako zábavu a hravú aktivitu, nie ako náročný dril. Chceme, aby bol každý Gymnathlon tréning silným emočným zážitkom, kedy deti zabudnú na okolitý svet. Prajeme si, aby odchádzali a znovu prichádzali nadšené a šťastné. Urobíme všetko pre to, aby bol Gymnathlon jedným z prvých krôčikov na ceste k celoživotnej láske k športu."

Zakladatelia
Jan Březina a Martin Jahoda
Športu zdar!

Korešpondenčná adresa

Gymnathlon Slovensko

Račianska 24D, 831 02 Bratislava
IČO: 54405181Ďakujeme partnerom za spoluprácu

Podmienky športového programu Gymnathlon| Informácie k spracovaniu osobných údajov